min musik - Bryllupsmarch
English   Introduktion | Oversigt | Om mig | Instrumentalmusik
Komponeret: 1996
Uropført: 1996

Denne fantasi for trompet og orgel skrev jeg til mit eget bryllup med Ann-Jeanet, hvor det blev uropført.
Man kan høre det som programmusik: To meget forskellige mennesker mødes (det udadvendte, rytmiske tema i begyndelsen og det stille, kromatiske tema), og først i kombinationen opstår en melodi.

Ønsker du at opføre, udgive eller blot studere værket, så kontakt mig.

Navn

Bryllupsmarch  - Synth

Bemærk: Midi/Synth-lydfiler er kun offentliggjort for at give et indtryk af musikken; al min musik er beregnet til at opføres af levende musikere.
Hvis du finder noget, som du mener har for stor lighed med andres musik, så tøv ikke med at kontakte mig. Jeg har ingen intentioner om at plagiere.