min musik - Gå til myren
English   Introduktion | Oversigt | Om mig | Motetter
Komponeret: 2008-2009
Uropført: 2009

Mit bidrag til Komvests forårskoncert 2009

Ønsker du at opføre, udgive eller blot studere værket, så kontakt mig.

Navn/tekst

Gå til myren  - Live

Gå til myren, dovenkrop,
betragt dens færden, og bliv vís.
Den har hverken anfører, overhoved eller hersker,
men den skaffer sig føde om sommeren
og samler forråd ved høsttid.
Hvor længe vil du blive liggende, dovenkrop?
Hvornår rejser du dig fra din søvn?
"Lidt søvn, lidt hvile,
lidt hænderne i skødet",
men så kommer armoden over dig som en landstryger,
nøden som en røver.

Ordsprogenes Bog 6,6-11 (DBS 1992)

Hvis du finder noget, som du mener har for stor lighed med andres musik, så tøv ikke med at kontakte mig. Jeg har ingen intentioner om at plagiere.