min musik - Alt er muligt for den, der tror
English   Introduktion | Oversigt | Om mig | Motetter
Komponeret: 2011
Uropført: 2011

Skrevet til kammerkoret Euphonia

Ønsker du at opføre, udgive eller blot studere værket, så kontakt mig.

Navn/tekst

Alt er muligt for den, der tror  

"Alt er muligt for den, der tror."
"Jeg tror, hjælp min vantro!"

Markus 9,23-24