min musik - Credo
English   Introduktion | Oversigt | Om mig | Motetter
Komponeret: 2011-2012
Uropført: 2012

Bestilt og uropført af kammerkoret Musica som et moderne modstykke til Mogens Pedersøns "Pratum spirituale".
Teksten er den apostolske trosbekendelse på dansk og latin, kommenteret af uddrag af fire salmer af de store danske salmedigtere.
Lydfilen på denne side er udført af Musica.

Ønsker du at opføre, udgive eller blot studere værket, så kontakt mig.

Navn/tekst

Credo  - Live

Vi tror på Gud Fader, den almægtige,
Himlens og jordens skaber,
og på Jesus Kristus,
hans enbårne søn, vor Herre

Credo in Deum Patrem omnipotentem,
Creatorem caeli et terrae,
et in Iesum Christum, Filium Eius unicum,
Dominum nostrum

Credo  

Min Jesus! du stedse skal være
mit smykke, min rose, min ære,
de giftige lyster du døder
og korset så liflig forsøder.

Lad verden mig alting betage,
lad tornene rive og nage,
lad hjertet kun dåne og briste,
min rose jeg aldrig vil miste!

H.A. Brorson (Den yndigste rose)

Credo  

som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria, pint under
Pontius Pilatus, korsfæstet, død
og begravet, nedfaret til dødsriget,

qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus
ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato,
crucifixus, mortuus, et sepultus,
descendit ad inferos,

Credo  

Kærligheden, hjertegløden
stærkere var her end døden,
heller giver du end tager,
ene derfor dig behager
korsets død i vores sted.

Ja, jeg tror på korsets gåde,
gør det, Frelser, af din nåde.
Stå mig bi, når fjenden frister!
Ræk mig hånd, når øjet brister!
Sig: vi går til Paradis!

N.F.S. Grundtvig (Hil dig, frelser og fo

Credo  

på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til himmels,
siddende ved Gud Faders,
den Almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme
at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden,
den hellige, almindelige kirke,

tertia die resurrexit a mortuis,
ascendit ad caelos,
sedet ad dexteram Patris omnipotentis,
inde venturus est iudicare vivos et mortuos.
Credo in Spiritum Sanctum,
sanctam Ecclesiam catholicam,

Credo  

Kom, sandheds Ånd! og vidne giv,
at Jesus Kristus er vort liv,
og at ej du af andet ved
end ham vor sjæl til salighed!

Kom, lysets Ånd! og led os så,
at vi på klarheds veje gå,
men aldrig dog fra troens grund
et hårsbred vige nogen stund!

Gud Faders Ånd! kom til os ned
med himlens ild: Guds kærlighed!
Læg på vor tunge nådens røst
med livets ord til evig trøst!

Thomas Kingo

Credo  

de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv.
Amen.

sanctorum communionem, remissionem
peccatorum, carnis resurrectionem,
vitam aeternam. Amen.

Credo  

Du, Herre Krist,
min frelser est,
til dig jeg håber ene;
jeg tror på dig,
o, bliv hos mig
miskundelig
alt med dit ord det rene!

Jeg slår min lid
nu og altid
kun til din rige nåde;
o Jesus sød,
hjælp mig af nød,
ja, for din død,
frels mig fra synd og våde!

Giv os, o Gud,
vi på dit bud
må leve så tilsammen,
at vi hos dig
evindelig
i Himmerig
kan få din glæde! Amen!

H.C. Sthen

Hvis du finder noget, som du mener har for stor lighed med andres musik, så tøv ikke med at kontakte mig. Jeg har ingen intentioner om at plagiere.