min musik - Salme 130
English   Introduktion | Oversigt | Om mig | Motetter
Komponeret: 1994
Uropført:

Ønsker du at opføre, udgive eller blot studere værket, så kontakt mig.

Navn/tekst

Salme 130  - Live

Fra det dybe råber jeg til dig, Herre.
Herre, hør mit råb,
lad dine ører lytte
til min tryglen!
Hvis du, Herre, vogtede på skyld,
hvem kunne da bestå, Herre?
Men hos dig er der tilgivelse,
for at man skal frygte dig.
Jeg håber på Herren,
min sjæl håber;
jeg venter på hans ord,
min sjæl venter på Herren
mere end vægterne på morgen,
end vægterne på morgen.

Israel, vent på Herren,
for hos Herren er der troskab,
hos ham er der altid udfrielse.
Han udfrier Israel
fra al dets skyld.

Ære være Faderen og Sønnen,
og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid,
og i al evighed. Amen.

Sl 130

Hvis du finder noget, som du mener har for stor lighed med andres musik, så tøv ikke med at kontakte mig. Jeg har ingen intentioner om at plagiere.