min musik - Salme 14
English   Introduktion | Oversigt | Om mig | Motetter
Komponeret: 1994-2003
Uropført:

Ønsker du at opføre, udgive eller blot studere værket, så kontakt mig.

Navn/tekst

Salme 14  - Synth

Tåberne siger ved sig selv:
"Gud er ikke til!"
De handler ondt og afskyeligt,
ingen gør godt.
sopr solo:
Herren ser fra himlen
ned over menneskene
for at se, om der er en forstandig,
én der søger Gud.
tutti:
De er alle kommet på afveje,
alle er fordærvede;
ingen gør godt,
ikke en eneste.
solister:
Forstår de intet, alle de forbrydere,
som lever af at æde mit folk?
De påkalder ikke Herren.
tutti:
Da skal de gribes af rædsel,
for Gud er med en retfærdig slægt.
Gør blot den hjælpeløses planer til skamme,
Herren er dog hans tilflugt!
Gid Israels frelse må komme fra Zion!
fuga:
Når Herren vender sit folks skæbne,
skal Jakob juble og Israel glæde sig.

Sl 14

Bemærk: Midi/Synth-lydfiler er kun offentliggjort for at give et indtryk af musikken; al min musik er beregnet til at opføres af levende musikere.
Hvis du finder noget, som du mener har for stor lighed med andres musik, så tøv ikke med at kontakte mig. Jeg har ingen intentioner om at plagiere.