min musik - Nu vil vi takke Gud
English   Introduktion | Oversigt | Om mig | Sange
Komponeret: 1978
Uropført:

Ønsker du at opføre, udgive eller blot studere værket, så kontakt mig.

Navn/tekst

Nu vil vi takke Gud  - Midi

Nu vil vi takke Gud,
for hvad han har gjort.
For alt, hvad han har skabt,
både småt og stort,
men aller mest fordi:

Jesus han har frelst os
fra en meget dyb fos,
fra en meget stejl skrænt,
det værste ku' ha' vær't hændt.
Nu er vores lys tændt,
det har Jesus gjort;
nu er vores vej vendt
mod himlen, ih, hvor stort!

Og når vi kommer frem,
frem til himlens hjem,
så kan vi bare gå
ind i himmelen,
men det er kun fordi:

Jesus han har frelst os ...

JE

Bemærk: Midi/Synth-lydfiler er kun offentliggjort for at give et indtryk af musikken; al min musik er beregnet til at opføres af levende musikere.
Hvis du finder noget, som du mener har for stor lighed med andres musik, så tøv ikke med at kontakte mig. Jeg har ingen intentioner om at plagiere.