min musik - Gav mig på vej
English   Introduktion | Oversigt | Om mig | Sange
Komponeret: 1996
Uropført: 1996

Vandt en delt førstepræmie ved salmekonkurrencen knyttet til Kulturby 96. Uropført ved præmieoverrækkelsen.

Ønsker du at opføre, udgive eller blot studere værket, så kontakt mig.

Navn/tekst

Gav mig på vej  - Midi

Bemærk: Midi/Synth-lydfiler er kun offentliggjort for at give et indtryk af musikken; al min musik er beregnet til at opføres af levende musikere.
Hvis du finder noget, som du mener har for stor lighed med andres musik, så tøv ikke med at kontakte mig. Jeg har ingen intentioner om at plagiere.