min musik - Vår framtid
English   Introduktion | Oversigt | Om mig | Sange
Komponeret: 1982
Uropført: 1984

Ønsker du at opføre, udgive eller blot studere værket, så kontakt mig.

Navn/tekst

Vår framtid  - Midi

x

Erik Persson

Bemærk: Midi/Synth-lydfiler er kun offentliggjort for at give et indtryk af musikken; al min musik er beregnet til at opføres af levende musikere.
Hvis du finder noget, som du mener har for stor lighed med andres musik, så tøv ikke med at kontakte mig. Jeg har ingen intentioner om at plagiere.