min musik - Hvor underfuldt for vore øjne
English   Introduktion | Oversigt | Om mig | Sange
Komponeret: 1993
Uropført: 1993

Ønsker du at opføre, udgive eller blot studere værket, så kontakt mig.

Navn/tekst

Hvor underfuldt for vore øjne  - Midi

1. Hvor underfuldt for vore øjne,
for det er Herrens eget værk.
Det er kun Herren, jeg vil højne,
det er kun Herren, som er stærk.
Du er min Gud, jeg takker dig,
min store Gud, jeg priser dig.
|:Jeg takker dig, fordi du svarede mig
og blev min frelse.:|

2. Jeg blev stødt ned, var ved at falde,
og kunne intet gøre selv.
Jeg var for udpint til at kalde,
men så kom Herren mig til hjælp.

3. Han er min lovsang – Ham vil jeg dyrke
med jubelråb og strengeleg.
Nu er jeg tryg – Han er min styrke!
Hvad kan et menneske gøre mig?

4. Nu skal jeg ikke dø, men leve
og tale om, hvad Gud har gjort.
Og når mit kald på jord får ende,
da går jeg ind ad Herrens port.

Sl 118/JE

Bemærk: Midi/Synth-lydfiler er kun offentliggjort for at give et indtryk af musikken; al min musik er beregnet til at opføres af levende musikere.
Hvis du finder noget, som du mener har for stor lighed med andres musik, så tøv ikke med at kontakte mig. Jeg har ingen intentioner om at plagiere.