min musik - Men i alt dette mere end sejrer vi
English   Introduktion | Oversigt | Om mig | Sange
Komponeret: 1993
Uropført:

Ønsker du at opføre, udgive eller blot studere værket, så kontakt mig.

Navn/tekst

Men i alt dette mere end sejrer vi  - Midi

Men i alt dette mere end sejrer vi
ved ham, som har elsket os.
For jeg er vis på, at hverken død eller liv
eller engle eller magter eller noget, som er nu,
eller noget, som skal komme
eller kræfter eller noget i det høje
eller noget i det dybe
eller nogen anden skabning
kan skille os fra Guds kærlighed
i Kristus Jesus, vor Herre.

Rom 8,37-39

Bemærk: Midi/Synth-lydfiler er kun offentliggjort for at give et indtryk af musikken; al min musik er beregnet til at opføres af levende musikere.
Hvis du finder noget, som du mener har for stor lighed med andres musik, så tøv ikke med at kontakte mig. Jeg har ingen intentioner om at plagiere.