min musik - Herre, jeg priser dig
English   Introduktion | Oversigt | Om mig | Sange med klaver
Komponeret: 1994
Uropført:

Ønsker du at opføre, udgive eller blot studere værket, så kontakt mig.

Navn/tekst

Herre, jeg priser dig  - Midi

Herre, jeg priser dig, du har trukket mig op fra dybet.
Herre, min Gud, jeg råbte til dig, og du frelste mig.
Herre, du løftede mig fra dødsriget op,
du lod mig leve, jeg går ikke i graven ned!

Hans vrede varer kun et øjeblik,
hans nåde hele livet;
om aftenen slår gråd sig ned,
om morgenen er der jubel.

Herre, jeg priser dig...

I min tryghed sa’ jeg: Aldrig vakler jeg!
Af nåde skjulte han sit ansigt.
Fuld af rædsel råbte jeg til Herren:
Vær mig nådig, kom mig til hjælp!

Du har forvandlet min klage til dans.
Du tog min sørgedragt og klædte mig til fest.
Derfor vil jeg uophørligt lovsynge dig,
Herre, min Gud, for evigt vil jeg takke dig!

JE (Sl 30)

Bemærk: Midi/Synth-lydfiler er kun offentliggjort for at give et indtryk af musikken; al min musik er beregnet til at opføres af levende musikere.
Hvis du finder noget, som du mener har for stor lighed med andres musik, så tøv ikke med at kontakte mig. Jeg har ingen intentioner om at plagiere.