min musik - De, der håber på Herren
English   Introduktion | Oversigt | Om mig | Sange
Komponeret: 2003
Uropført:

Skrevet til min søn, som desværre aldrig oplevede at blive født. Hør også den motet, som bygger på denne sang.

Ønsker du at opføre, udgive eller blot studere værket, så kontakt mig.

Navn/tekst

De, der håber på Herren  - Midi

De, der håber på Herren, får nye kræfter,
de får vinger som ørne.

Es 40,31

Bemærk: Midi/Synth-lydfiler er kun offentliggjort for at give et indtryk af musikken; al min musik er beregnet til at opføres af levende musikere.
Hvis du finder noget, som du mener har for stor lighed med andres musik, så tøv ikke med at kontakte mig. Jeg har ingen intentioner om at plagiere.