min musik - De, der stoler på Herren
English   Introduktion | Oversigt | Om mig | Sange
Komponeret: 1993
Uropført: 1995

Ønsker du at opføre, udgive eller blot studere værket, så kontakt mig.

Navn/tekst

De, der stoler på Herren  - Midi

De, der stoler på Herren, er som Zions bjerg,
det rokkes ikke, det står fast for evigt.
Bjerge omgiver Jerusalem,
og Herren omgiver sit folk
fra nu af og til evig tid.

Sl 125,1-2

Bemærk: Midi/Synth-lydfiler er kun offentliggjort for at give et indtryk af musikken; al min musik er beregnet til at opføres af levende musikere.
Hvis du finder noget, som du mener har for stor lighed med andres musik, så tøv ikke med at kontakte mig. Jeg har ingen intentioner om at plagiere.