min musik - Skrøbelig almagt
English   Introduktion | Oversigt | Om mig | Sange
Komponeret: 1994
Uropført: 1994

Ønsker du at opføre, udgive eller blot studere værket, så kontakt mig.

Navn/tekst

Skrøbelig almagt  - Midi

1. »Hvilken gave er nok til at få
mine højt elskede til at forstå,
fatte min kærlighed til mine små?«
sådan spurgte den høje majestæt.
Da en evigheds planer var lagt,
grænseløs almagt til grænserne strakt,
fremstod hans storværk i mageløs pragt;
til hans elskede børn var det beredt.
Da han var færdig den syvende dag,
måtte han slappe af.
Se med undren den kærlighedskraft:
Den almægtige Gud har været træt!

2. Et guddommeligt værn har han sat
for at beskytte dem dag og nat:
Den, som gør ondt mod min elskede skat,
skal betale sit liv på dommens dag.
Men de glemte, hvad Gud havde gjort;
på hans retfærdige lov så de stort
handlede mod deres medskabning hårdt,
de fortjente at rammes af hans slag.
Retten var hans imod dem, han har skabt,
men han gav dog fortabt:
Se med undren den kærlighedskraft:
Den almægtige Gud har været svag!

3. Han gav afkald på hele sin magt
for at stå fast på sin kærlighedspagt,
for at få hele sit skaberværk bragt
ud af ondskabens pinefulde nød.
Han lod mennesker mishandle ham,
bøjede sig i den dybeste skam,
ofrede sig som et syndofferlam
for at sone, hvad mennesker forbrød.
Gud, den almægtige, han, som er stærk,
knust af sit eget værk!
Se med undren den kærlighedskraft:
Den almægtige Gud har været død.

4. Men hans kærlighed var alt for stor,
mægtig og stærk ud af graven han fór
alle hans kære, som hører hans ord,
er nu friet fra dødens tyranni.
Hvad han ejede, ofrede Gud,
for at få synderens gæld slettet ud,
for at få løskøbt sin elskede brud
ud af ondskabens strenge slaveri.
Hele hans rigdom var slet intet værd,
målt mod hans hjertenskær;
se med undren den kærlighedskraft:
Den almægtige Gud er blevet rig!

JE

Bemærk: Midi/Synth-lydfiler er kun offentliggjort for at give et indtryk af musikken; al min musik er beregnet til at opføres af levende musikere.
Hvis du finder noget, som du mener har for stor lighed med andres musik, så tøv ikke med at kontakte mig. Jeg har ingen intentioner om at plagiere.