My Music - Psalm 22
Danish   Introduction | Index | About me | Songs with piano
Composed: 1985-1993
First performance: 1998

If you wish to perform, publish, or just study this work, please send me a note.

OriginalTranslation

Salme 22  - Midi

Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?
Mit Skrig til Trods er Frelsen mig fjern.
Min Gud, jeg råber om Dagen, du svarer ikke,
om Natten, men finder ej Hvile.

Og dog er du den hellige,
som troner på Israels Lovsange.
På dig forlod vore Fædre sig,
forlod sig, og du friede dem;
de råbte til dig og frelstes,
forlod sig på dig og blev ikke til Skamme.

Men jeg er en Orm og ikke en Mand,
til Spot for Mennesker, Folk til Spe;
alle, der ser mig, håner mig,
vrænger Mund og ryster på Hovedet:
"Han har væltet sin Sag på HERREN;
han fri ham og frelse ham,
han har jo Velbehag i ham."

Ja, du drog mig af Moders Liv,
lod mig hvile trygt ved min Moders Bryst;
på dig blev jeg kastet fra Moders Skød,
fra Moders Liv var du min Gud.

Vær mig ikke fjern, thi Trængslen er nær,
og ingen er der, som hjælper!

Stærke Tyre står omkring mig,
Basans vældige omringer mig,
spiler Gabet op imod mig
som rovgridske, brølende Løver.
Jeg er som Vand, der er udgydt,
alle mine Knogler skilles,
mit Hjerte er blevet som Voks,
det smelter i Livet på mig;
min Gane er tør som et Potteskår
til Gummerne klæber min Tunge,
du lægger mig ned i Dødens Støv.

Thi Hunde står omkring mig,
onde i Flok omringer mig,
de har gennemboret mine Hænder og Fødder,
jeg kan tælle alle mine Ben;
med Skadefryd ser de på mig.
Mine Klæder deler de mellem sig,
om Kjortelen kaster de Lod.

Men du, o HERRE, vær ikke fjern,
min Redning, il mig til Hjælp!
Udfri min Sjæl fra Sværdet,
min eneste af Hundes Vold!
Frels mig fra Løvens Gab,
fra Vildoksens Horn!
Du har bønhørt mig.

Dit Navn vil jeg kundgøre for mine Brødre,
prise dig midt i Forsamlingen:
"I, som frygter HERREN, pris ham,
ær ham; al Jakobs Æt,
bæv for ham, al Israels Æt!
Thi han foragtede ikke,
forsmåede ikke den armes Råb,
skjulte ikke sit Åsyn for ham,
men hørte, da han råbte til ham!"

Jeg vil synge din Pris i en stor Forsamling,
indfri mine Løfter iblandt de fromme;
de ydmyge skal spise og mættes;
hvo HERREN søger, skal prise ham;
deres Hjerte leve for evigt!
Den vide Jord skal mærke sig det
og omvende sig til HERREN,
og alle Folkenes Slægter
skal tilbede for hans Åsyn;
thi HERRENs er Riget,
han er Folkenes Hersker.
De skal tilbede ham alene,
alle Jordens mægtige;
de skal bøje sig for hans Åsyn,
alle, der nedsteg i Støvet
og ikke holdt deres Sjæl i Live.
Ham skal Efterkommeme tjene;
om HERREN skal tales til Slægten, der kommer;
de skal forkynde et Folk, der fødes,
hans Retfærd. Thi han greb ind.

Sl 22

Psalm 22

My God, my God, why hast thou forsaken me?
why art thou so far from helping me, and from the words of my roaring?
O my God, I cry in the day time, but thou hearest not;
and in the night season, and am not silent.

But thou art holy,
O thou that inhabitest the praises of Israel.
Our fathers trusted in thee:
they trusted, and thou didst deliver them.
They cried unto thee, and were delivered:
they trusted in thee, and were not confounded.

But I am a worm, and no man;
a reproach of men, and despised of the people.
All they that see me laugh me to scorn:
they shoot out the lip, they shake the head, saying,
He trusted on the LORD that he would deliver him:
let him deliver him,
seeing he delighted in him.

But thou art he that took me out of the womb:
thou didst make me hope when I was upon my mother's breasts.
I was cast upon thee from the womb:
thou art my God from my mother's belly.

Be not far from me; for trouble is near;
for there is none to help.

Many bulls have compassed me:
strong bulls of Bashan have beset me round.
They gaped upon me with their mouths,
as a ravening and a roaring lion.
I am poured out like water,
and all my bones are out of joint:
my heart is like wax;
it is melted in the midst of my bowels.
My strength is dried up like a potsherd;
and my tongue cleaveth to my jaws;
and thou hast brought me into the dust of death.

For dogs have compassed me:
the assembly of the wicked have inclosed me:
they pierced my hands and my feet.
I may tell all my bones:
they look and stare upon me.
They part my garments among them,
and cast lots upon my vesture.

But be not thou far from me, O LORD:
O my strength, haste thee to help me.
Deliver my soul from the sword;
my darling from the power of the dog.
Save me from the lion's mouth:
for thou hast heard me
from the horns of the unicorns.

I will declare thy name unto my brethren:
in the midst of the congregation will I praise thee.
Ye that fear the LORD, praise him;
all ye the seed of Jacob, glorify him;
and fear him, all ye the seed of Israel.
For he hath not despised
nor abhorred the affliction of the afflicted;
neither hath he hid his face from him;
but when he cried unto him, he heard.

My praise shall be of thee in the great congregation:
I will pay my vows before them that fear him.
The meek shall eat and be satisfied:
they shall praise the LORD that seek him:
your heart shall live for ever.
All the ends of the world shall remember
and turn unto the LORD:
and all the kindreds of the nations
shall worship before thee.
For the kingdom is the LORD's:
and he is the governor among the nations.
All they that be fat upon earth
shall eat and worship:
all they that go down to the dust shall bow before him:
and none can keep alive his own soul.
A seed shall serve him;
it shall be accounted to the Lord for a generation.
They shall come, and shall declare his righteousness
unto a people that shall be born, that he hath done this.

KJV Psalms 22

Note: The Midi/Synth sound files are only provided to give a preview of the music; all of my music is intended to be performed by living musicians.
If you find that some of my music has too much similarity with other music, please contact me. I don't intend to plagiarize.