min musik - Rigdom og kærlighed
English   Introduktion | Oversigt | Om mig | Sange
Komponeret: 1994
Uropført:

Ønsker du at opføre, udgive eller blot studere værket, så kontakt mig.

Navn/tekst

Rigdom og kærlighed  - Midi

1. Hvis en mand gav sin rigdom for kærlighed,
ville nogen da ringeagte ham?
Det at gi’ hvad man ejer for sin elskede,
det er mer end at eje alt på jord.
Jeg vil synge en sang om en kongesøn
mere mægtig end Salomo selv.
Han var faldet for verdens allerdejligste,
hun var skøn,
og hun fyldte hans liv med sang.

2. Og han gav al sin rigdom for kærlighed,
ingen skat var så kær for ham som hun.
Han forkælede hende med en gaveregn,
hvad han ejede, lod han hende få.
Han gav afkald på tronen for hendes skyld,
og hans fortrin blev taget bort fra ham.
Som en tigger gik prinsen til sin kære ind,
faldt på knæ
for at trygle om hendes gunst.

3. Skønt han gav al sin rigdom for kærlighed,
var der mange, der ringeagted ham,
og de tog ham til fange for at myrde ham,
og han døde i deres hån og spot.
Han gav afkald på alting for hendes skyld;
og nu gav han endog sit eget liv.
Men hans kærlighed var for stærk for dødsriget;
han stod op,
han besejrede dødens magt!

4. Ingen vande kan slukke hans kærlighed,
ingen floder kan skylle den bort.
Vil du knuse hans hjerte i din ringeagt?
Kære Jesus, bevar mig dog fra det!
Jeg vil gengælde dig al din kærlighed,
Herre, hjælp mig at brænde kun for dig!
For min eneste rigdom er din kærlighed,
lad den gro,
lad den bære sin frugt i mig!

JE (Højs 8,6-7)

Bemærk: Midi/Synth-lydfiler er kun offentliggjort for at give et indtryk af musikken; al min musik er beregnet til at opføres af levende musikere.
Hvis du finder noget, som du mener har for stor lighed med andres musik, så tøv ikke med at kontakte mig. Jeg har ingen intentioner om at plagiere.